Att förstå Spelpaus på djupet

Hur är framtiden för tjänsten Spelpaus?

Post on 15/01/2024 by Josef

Om du just nu kämpar med ditt spelande och har valt att ge svenska spelbolag, som är under tillsyn av Spelinspektionen, en chans, kan Spelpaus vara en viktig resurs för att ta kontroll över ditt spelande. Spelinspektionen har utvecklat detta verktyg på regeringens begäran för att erbjuda en snabb och enkel väg till självavstängning från alla svenska spelbolag på marknaden. I denna utförliga guide kommer vi att besvara frågor om hur Spelpaus fungerar i praktiken och vad du bör tänka på när du använder det.

Hur är framtiden för tjänsten Spelpaus?

Skapat av Spelinspektionen

För att verka på den svenska marknaden och marknadsföra sig inom landet måste varje spelbolag nu ha en aktiv svensk spellicens. Denna regel infördes i samband med införandet av den svenska spellicensen den 1 januari 2019, och den har haft en djupgående inverkan på den svenska spelmarknaden.

Spelinspektionen anser att de regler som följer med spellicensen är nödvändiga för att bekämpa den ökande risken för spelmissbruk i Sverige. Man påpekar särskilt att spelmissbruk är allt vanligare bland yngre människor och ser det som ett allvarligt hot mot både samhället och de ekonomiska resurser som krävs för att hantera problemet.

Spelpaus är ett av de verktyg som Spelinspektionen har utvecklat för att adressera detta problem. Det är nu en obligatorisk del för alla spelbolag som verkar under den svenska licensen. Tjänsten gör det möjligt att snabbt och enkelt stänga av sig från spel under en fördefinierad tidsperiod, och denna åtgärd retroaktivt påverkar alla andra spelbolag som är anslutna till självavstängningsregistret.

Tidsperioder för Spelpaus

Du vet nu att Spelpaus används för att utesluta dig från att spela hos svenska onlinecasinon som har den svenska licensen. Men du kanske inte vet hur länge du kan välja att stänga av dig. Här är en lista över de tillgängliga avstängningsperioderna:

  • 30 dagar
  • 90 dagar
  • 180 dagar
  • Tillsvidare (minst 1 år)

De första tre avstängningsperioderna är självförklarande, där du kan välja att stänga av dig i 1, 3 eller 6 månader. Den sista punkten är dock speciell, eftersom du måste inaktivera avstängningen själv efter att den valda perioden har löpt ut. Det kan bara göras ett år efter att du först registrerade dig hos Spelpaus med ditt BankID och aktivt väljer att avaktivera “tillsvidare”-avstängningen.

När du avaktiverar det kommer du att kunna spela hos svenska spelbolag igen, eftersom avstängningen också retroaktivt avaktiverar alla andra avstängningar som har initierats hos spelbolagen (som tidigare nämnts) som har den svenska licensen.

Möjligheter efter aktivering av Spelpaus

När du har aktiverat Spelpaus är det viktigt att komma ihåg att det ibland är möjligt att avaktivera avstängningen, om du kan bevisa att den aktiverades av misstag eller genom vårdslöshet. Det finns också möjlighet att använda Förvaltningsdomstolen för att försöka få avstängningen hävd. Men det är viktigt att notera att genomsnittlig handläggningstid för sådana ärenden är 12 månader, vilket innebär att avstängningen i de flesta fall kommer att ha löpt ut innan ärendet ens har behandlats.

Det är också värt att nämna att fallen där en självavstängning har hävts är sällsynta. Därför är det oftast mer praktiskt att helt enkelt vänta ut avstängningsperioden istället för att spendera mycket tid och energi på att försöka häva den.

Spelinspektionen är vanligtvis inte benägen att göra undantag när det gäller detta och anser att om möjligheten att avbryta en avstängning skulle finnas, skulle det underminera huvudsyftet med Spelpaus, som är att förebygga spelmissbruk. Även om man förstår att vissa avstängningar kan ha initierats av misstag, anser man att fördelarna med avstängningen via Spelpaus väger tyngre än behovet av att ompröva den med jämna mellanrum.

Framtiden för Spelpaus

Det är ännu oklart om Spelinspektionen kommer att skärpa reglerna kring Spelpaus eller om man kommer att lätta på de befintliga restriktionerna. Diskussioner pågår inom regeringen om hur man ska stoppa den ökande trenden av spelare som väljer att lämna svenska spelbolag till förmån för internationella spelsajter.

Det är värt att notera att många spelare anger Spelpaus som en av de främsta anledningarna till att de väljer internationella spelsajter istället för de som har den svenska licensen. Spelpaus har i praktiken tvingat spelare att söka alternativa spelsajter som inte är anslutna till Spelpaus och därmed inte har samma begränsningar.

En risk med Spelpaus är att det kan leda till att svenska spelbolag förlorar så många spelare att det inte längre är ekonomiskt försvarbart för dem att inneha den svenska licensen. Detta skulle i sin tur leda till betydande intäktsbortfall för den svenska staten.